talawas blog Diễn đàn 2001-2008 Trang chủ nhật Tủ sách

trang chủ Số mùa Xuân 2010

Chuyên đề: "Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975"

more

Chiến tranh Việt Nam, một trong những biến cố lịch sử đau thương và phức tạp nhất của dân tộc, đã qua tròn 35 năm.

Nhìn về giai đoạn lịch sử đã và đang tiếp tục đóng dấu ấn lên chân dung và sự phát triển của Việt Nam đó, chúng ta có thêm những nhận thức nào? Số tạp chí talawas này chọn lọc một số bài viết và bản dịch từ rất nhiều bài tham gia chuyên đề "Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975" trên talawas blog, mong giới thiệu những cách tiếp cận từ nhiều phía đối với đề tài trước sau còn gây nhiều tranh luận này.

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các tác giả và dịch giả đã tham gia chuyên đề và mong nhận được nhiều phản hồi từ độc giả.

Những người thực hiện: Hoài Phi, Ngô Hải, Phạm Thị Hoài
red@talawas.org, toasoantalawas@yahoo.de

Allen S. Whiting 1964-1965: Hỗ trợ Việt Nam chống Mỹ Nguyễn Việt dịch
bản PDF »

Số mùa Thu 2010

Chuyên đề: "Trước thềm Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam"

Thư mục

Số mùa Xuân 2010: "Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975" Số mùa Thu 2009: "Bao nhiêu chủ nghĩa dân tộc là đủ?"